Polacker i Auschwitz

Auschwitz-Birkenau associeras ofta med enorma massmord på de europeiska judarna. Det som dock många inte vet är att lägret inte var tänkt för judar i första början. De tyska nazisterna skapade koncentrationslägret* Auschwitz för polacker år 1940 och det var inte förrän två år senare som det också blev ett förintelseläger** för folk från hela ockuperade Europa.

 

Från och med september 1939 när Polen invaderades av Nazityskland började polacker fängslas. Detta gällde framförallt personer som var politiskt aktiva, de som inte rättade sig efter de nya nazistiska lagarna samt högutbildade personer, bl a läkare, professorer och präster. 

 

Ockupanten ville utnyttja polackerna som billig arbetskraft för att sen utplåna dem – jobb var det enda detta folkslag var bra för, tyckte man. För att bedriva terror och tydliggöra sin dominans anordnade nazisterna s k polisrazzior***. De byggde även fängelser, koncentrationsläger och andra liknande platser. Vissa polacker dödsdömdes i extraordinära domstolar och deporterades till olika läger (t ex Auschwitz) endast för att bli avrättade.

 

Nazisterna genomförde många massmord i Polen. De dödade en stor del av den intellektuella eliten samt många psykiskt och fysiskt sjuka personer (många var äldre) eftersom de ansågs vara oväsentliga. Man kallade det för ”dödshjälp”.

En del polacker tvångsförflyttades och skickades till koncentrationsläger, t ex folk från Zamojszczyzna (en region i östra Polen) eller de som bodde i huvudstaden Warszawa efter det s k Warszawaupproret år 1944 (läs mer här). De flesta dog i Auschwitz p g a dåliga livsvillkor (kyla, svält, sjukdomar) eller dödades på ett annat sätt.

 

Sammanfattningsvis deporterades ca 140 000 polacker till Auschwitz. Minst hälften av dem dog i lägret.

 

Några förklaringar:

*Koncentrationsläger – ett ställe där folk fängslades, tvingades till att arbeta och hade extremt hårda livsvillkor

**Förintelseläger – en plats där avsiktligt massmord genomfördes

***Polisrazzior – massarresteringar på slumpmässigt utvalda offentliga platser där helt oskyldiga personer griptes och skickades till fängelsen eller olika sorters läger