Schindlers fabrik

Schindlers gestalt har blivit mycket populärare efter filmen Schindler´s List av Steven Spielberg. Historian utspelar sig i ockuperade Krakow och berättar om en tysk affärsman som kommer till Krakow i början av kriget för att driva sina affärer och den baserar sig faktiskt på en autentisk historia. Oscar Schindler är känd av att han räddade drygt ett tusen judar från Krakow tack vare sin fabrik där han anställde folk.

 

Det bevarades ett hus som under kriget fungerade som fabrikens administrativa lokaler och år 2010 invigdes det där ett muséum som numera kallas för Schindlers fabrik. Man har kanske en känsla av att det ska berätta om Oscar Schindler, hans liv och hans öde men utställningen här omfattar en mycket bredare historia. Den fokuserar sig inte bara på denna person utan berättar om hela Krakow i tidsperioden 1939-1945. Detta bidrar till att man får förstå betydligt bättre vad ockupationen är för något och vilka känslor det kan väcka hos civilbefolkningen som bor på ett ockuperat område. Iscensättningar på muséet hjälper en att leva in sig i krigets vardag, dess oroligheter, ångest och terror.

 

En som vill lära känna Oscar Schindlers historia kan vara lite besviken på denna utställning för den berättar inte så detaljerat om Schindlers liv och samtidigt är det bara en liten del av hela muséet som förklarar hans insats i räddning av judar. Däremot får man lära sig mycket nytt om Andra världskriget i Polen, judeförföljelser, livsvillkor i getton, koncentrationsläger, både krigets hjältar samt förräddare.

 

Själva besöket avslutas i Valsalen där man stannar för att tänka efter vad man har hört och ställa sig vissa moraliska frågor. Vad skulle jag göra i samma situation? Vore jag modig nog att riskera sitt liv bara för att försöka rädda någon annan? Är jag kapabel att avstå från min trygghet när det handlar om någon annans liv?

 

Definitivt är det ett besök som kan påverka ens tankesätt och leda till en annan syn på världen. Ett bra val för folk i varje ålder!