Jagiellonska Universitetet

Jagiellonska Universitetet är den äldsta högskolan i Polen och även en av de äldsta i hela Europa. Det invigdes år 1364 och hade sin största succé på 1400- och 1500-talet. Skolan hade senare stor betydelse under perioden då Polen var införlivat med tre grannländer och inte fanns på Europas kartor. Efter att Polen blev ett självständigt land igen efter 123 år började den polska kulturen utvecklas med full fart. Just Jagiellonska Universitetet var en av de mest aktiva institutionerna i moderna Polens utveckling under hela mellankrigstiden (Från 1918 då Polen blev självständigt upp till 1939 då andra världskriget började).

 

Kvinnor fick rätten att studera på Jagiellonska Universitetet redan år 1894 och 1927 anställde man den första kvinnliga universitetslektorn (polska kvinnor hade redan då haft rötsträtt i 9 år). Idag har skolan över 4000 anställda (både män och kvinnor förstås) och över 40 000 studenter från hela världen! Folk kommer hit ända från Asien för att studera på ett av de finaste universiteten i hela världen

 

Numera finns det 16 stora avdelningar på Jagiellonska Universitetet och många av dem befinner sig i Gamla Stan (en del t.om. på Stora Torget!). Men ovanpå alla fina traditioner och charmiga gamla byggnader utvecklas högskolan hela tiden, den använder många moderna metoder och har riktigt kompetenta och kreativa lektorer. Jagiellonska Universitetet ingår idag i många föreningar tillsammans med de finaste och äldsta universiteten i hela världen, som t.ex. Coimbragruppen, Europaeum eller Utrecht Network.