Fakta om Saltgruvan Wieliczka

Denna stora, underjordiska stad som totalt har drygt 25 mil gruvgångar väcker respekt mot gruvarberarnas insats i det hela. Fina korridorer, stora utrymmen samt monumentala timmerkonstruktioner som stabiliserar berget framställer bara en liten del av jobbet som måste utföras för att gruvan kunde uppstå. Under besöket presenteras det också olika anordningar som användes förr i tiden. De ger en bredare bild av hur svårt det var att driva produktnionen under medeltiden och senare.  Det var några tiotals generationer gruvarbetare som har bidragit till att gruvan finns nu och är så pass fin. En del av dem dog även i själva gruvan av ras, brand o dyl.

 

Förutom det enorma arbetet som beundras av besökare är det också själva saltet som är väldigt imponerande. Stora saltfynigheter som tillhör Wieliczka är faktiskt kvarlevor efter ett hav som fanns på detta område förr i tiden. Det är inte bara stensalt man får se – i gruvan finns det också en massa nya saltavlagninar som uppstår under en process som kallas återkristallisering. Droppavlagningar som kan märkas i Wieliczka uppstår vanligtvis i form av blomkål eller spaghetti.

 

Saltgruvan berättar också själv om Polens historia och kultur tack vare alla fina skulpturer, altaren, reliefer o dyl som blev skapade av salt. Guiderna berättar om olika kända personligheter som besökte gruvan, turister får höra klassisk musik som spelas tillsammans med en fin ljuspresentation vid en underjordisk saltsjö. Museet erbjuder en massa olika atraktioner som säkert blir oförglömliga!